METAVERSE ART

VIRTUÁLIS VILÁG A KÉPTÁRBAN
MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR!
A MŰVÉSZET ÚJ ÚTJAI
2011. NOVEMBER 16. - DECEMBER 10. BEMUTATÓK: NOVEMBER 16., SZERDA 17 ÓRA, 17., CSÜTÜRTÖK 14 ÓRA ÉS 18., PÉNTEK 10 ÓRA
 

Metaverse
A 'metaverse' kifejezés Neal Stephenson 1992-ben írt Snow Crash című cyberpunk science fiction novellájában szerepel először. A mozaik szóösszetétel első tagja az angol nyelvben kissé módosult értelemben is használatos görög eredetű előljárószó, illetve igekötő: μετά:- meta. Jelentése: valamin túli, valami utáni. Ez az előtag az angol nyelvben gyakran jelöl egy absztrakt fogalomból magasabb szintű absztrakció útján képzett fogalmat. A szóösszetétel második tagja a magyar univerzum szó angol megfelelőjének (universe) csonkított változata. A metaverse tehát a minket körbevevő valóság absztrakció útján való leképzésének eredménye, a reális univerzumból absztrakció útján teremtett párhuzamos, virtuális univerzum. Az Internet segítségével megosztott virtuális közösségi tér ez, mely részben a valós terek digitális információval való bővítése útján, részben teljesen digitálisan létrehozott virtuális terek által valósul meg.
Bár a cyberpunk science fiction irodalmi műfaj karakte­risztikus jellemzője, hogy a közeljövőre vonatkozó futurologisztikus elképzelést ír le, a mű keletkezésének idején senki nem gondolta, hogy ennyire közeli jövőről van szó, és a metaverse egy évtizeden belül science fiction vízióból hétköznapi realitássá válik.

Metaverse művészet. Art Space Diabolus / CARP
Az Art Space Diabolus egy 2007. június 27-én a Second Life keretein belül megalakított művészeti csoport. Alapítói Caravaggio Bonetto, Velazquez Bonetto és Josina Burgess avatárok, akik rendre Naomi Devil, Ördögh László Diabolus, és Jose den Burger valós művészek képviselői a virtuális világban. Nevükhöz fűződik a Cybernetic Art Research Project (CARP) elindítása. A CARP csoport 2010 januárjában arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi is valójában a metaverse művészet.
Több mint 100 metaverse művészt, számtalan metaverse műélvezőt kérdeztek meg, hogyan fogalmaznák meg a metaverse művészet lényegét. A kérdések és válaszok sokaságát egy négy kötetes könyvben publikálták. A válaszok olyan szerteágazóak voltak, hogy nehéz lenne egy tömör definícióban összefoglalni. Talán nincs is értelme egy kategorikus definíciónak. Saját maguk számára röviden úgy fogalmazták meg, hogy metaverse művészet mindaz, amit a művészek megálmodtak, de eddig a materiális univerzumban nem tudtak megvalósítani.
Art Space Diabolus a CARP Team alapításától kezdve az innovatív kifejezési formák kutatását tűzte ki céljául a metaverse virtuális média keretein belül. Az eltelt négy év alatt a háromfős csoport egy több mint 60 főt számláló nemzetközi alkotógárdává bővült. A csoport tagjai számos innovatív kifejezési formát fejlesztettek ki. A következő lista néhány példát szolgáltat: adaptív virtuális architektúra, interaktív audio installáció, komplex skript­alapú kibernetikus művészet, kolla­boratív audiovizuális improvizáció, immerzív 4D online cinema, collaborative worldwide studio technika. Számos, mások által létrehozott kifejezési formát fejlesztett a team új ötletekkel tovább. A csoport alkotói alapelve a hyperfunkcionalizmus, mely a hyperformalizmussal párhuza­mosan, annak mintegy ellenpontjaként fogalmazódott meg. 'Hyperform follows hyperfunction'– vallják a CARP team tagjai. Legfontosabb művészeti kifejező eszközük az art-scripting, a speciálisan alkalmazott skriptnyelv, melyet tréfásan úgy titulálnak, hogy '4D virtuális ecset és festék'.

A kiállítás katalógusa A kiállító művészek: Caravaggio Bonetto/Naomi Devil (Ausztria), Josina Burgess/Jose den Burger (Hollandia), Velazquez Bonetto/László Ördögh Diabolus (Magyarország), Maxxo Klaar (Németország), Frieda Korda (Belgium)
A kiállítás támogatói: Microweb Internet Kőszeg www.micA roweb.hu
Virtual Human Engineering GmbH. Stuttgart virtualhumanengineering.com