KONDOR JÁNOS
festőművész

IDŐRÉTEGEK

2014. SZEPTEMBER 25 - NOVEMBER 16.

1981-ben szerzett oklevelet a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola rajz-matematika szakán. 1985-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola rendkívüli rajztanár-képző tagozatán. Mestere: Bráda Tibor. 1990-92 között óraadó tanárként dolgozott a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd a sárvári Koncz János Zenei és Művészeti Iskola tanára lett. 1995-96 között a szentgotthárdi nemzetközi művésztelepen dolgozott. Jelenleg Sárváron él és Művelődési Központ vezetője. Ismeri a művészeti let mindkét oldali szereplőinek munkáját, mind kiállító alkotóként, mind kiállítások szervezőjeként.

Festészetében a természetelvű és az absztrakció felé hajló törekvések egyaránt megfigyelhetőek. Figurális kompozícióiban elsősorban az emberi arc megfestése érdekli. A 90-es években készült kompozícióira a montázs-szerűség, a szakrális tematika és a drámai hangvétel jellemző. Munkáin domináns a kolorizmus, a meleg színvilág. Képeit sokszor kollázsszerűen építi fel, beleszőve az emberi alakok sziulettje mellé-mögé az architektonikus elemeket. Kedvelt technikája az akvarell, emellett pasztellel is szívesen dolgozik. Grafikával is foglalkozik.